TILLBYGGNAD VERKSTADSLOKAL

Tillbyggnad verkstadslokal Projekterat en tillbyggnad som utfördes i två plan där nedre plan består av tre transformatorrum och övre planet utgör ett fläktrum och en tryckluftscentral. Byggnaden projekterades med en stålstomme, bjälklag av platsgjuten betong samt fasad av sandwichelement. PROJEKT: Tillbyggnad för transformator- & fläktrum KATEGORI: Industri & verkstäder BESKRIVNING: Projektering KONTAKT: Christian Vera

BOSTADSHUS I VANSÖ

Bostadshus i Vansö Ännu ett bostadshus fick vi i uppdrag att driva som en totalentreprenad. Vi projekterade och agerat projektledare under hela byggnationen. Tvåplansvillan skulle utformas som ett prisvärt, lågenergihus men ändå passa in i den lantliga miljön. Byn där huset uppfördes har varit bebodd sedan 1400-talet och är på sina ställen välbevarad. Vi ritade…

DIMENSIONERING STÅLBJÄLKLAG

Dimensionering stålbjälklag Vi fick uppdraget att kontrollera om ett befintligt stålbjälklag håller för att transportera ett aggregat som väger 3 ton. Ritningar med dimensioner på stålstrukturen saknades varför viss inmätning och projekteringsarbete behövdes för att få en konstruktionsbild för fortsatt arbete. Bjälklaget är 20 m ovan golv och hela byggnaden består i ett virrvarv av…

KONSTRUKTIONSRITNINGAR FÖR PREFABRICERADE BETONGTRAPPOR

Trappor till kontors- och industribyggnad i Strängnäs Statiska beräkningar och konstruktionsritningar för utvändig ståltrappa, utvändig betongtrappa samt invändig betongtrapp Carpri har konstruerat betongtrappor sedan 2007. År 2020 fick vi tillfället att konstruera och dimensionera både stål och betongtrappor till en och samma fastighet. Den utvändiga betongtrappan designades som en 1200mm bred 13 stegs trappa med…

KONTROLLANSVAR VID BYGGNATION

Kontrollansvar vid byggnation Varje år utför vi flertalet kontrollansvarsuppdrag åt såväl privatpersoner som företag. I rollen som kontrollansvariga är vi byggherrens rådgivare under hela projektet och är behjälpliga vid framställandet av bl.a. en projektanpassad kontrollplan. Detta med hjälp av riskbedömningar i tidigt skede. Vi närvarar vid tekniskt samråd, besiktningar samt arbetsplatsbesök under byggnationen. Som kontrollansvariga…

UTVÄNDIG STÅLKONSTRUKTION

Utvändig stålkonstruktion Uppdraget vi fick var att ta fram en lösning på en plattform till två stycken kylmedelskylare invid en industribyggnad. Utmaningarna i projektet blev dels att dimensionera plattformen med hänseende till snöfickan som bildas mot intilliggande industrilokal samt den höga lasten från kylmedelskylarna på 60 kN. Placeringen av pelarna var begränsad, därför projekterades plattformen…

ENTRESOLPLAN FÖR UTÖKAD PRODUKTIONSYTA

Projektering av en ny stålstruktur ovan betonggolv med integrerade fundament Entresolplan för utökad produktionsyta Vi fick uppdraget att dimensionera och projektera en ny stålentresol med tillhörande betongplatta i en industrilokal. Utmaningen var att entresolen skulle klara höga laster och samtidigt anpassas mot befintliga strukturer. Arbetet skulle utföras i gemensamt arbetsmiljöområde med pågående produktion. Vi gjorde…

HUVUDKONTOR MED TILLHÖRANDE BILHALL

Nybyggnation av kontor/verkstad Huvudkontor med tillhörande bilhall I Upplands Väsby fick vi möjligheten att projektera en ny byggnad på 1500 m2 där delar av byggnaden skulle användas som huvudkontor och övriga delar för service- och tvätthall åt en firma som bedriver sug- och spolbilstjänster. Uppdraget innefattade både projektering av stålstomme, sandwichfasad samt betongbjälklag. Utmaningen var…

NYTT INDUSTRIGOLV I GAMLA LOKALER

Planering, projektering, upphandling, genomförande och slutbesiktning Nytt industrigolv i gamla lokaler I detta projekt agerade vi projektledare, handlade upp entreprenör samt gjorde konstruktionshandlingar för ett nytt industrigolv på 5.000 m², i en industrilokal från 1916. Uppdraget var att skapa ett golv som skulle klara högt slitage och höga laster utan dilatationsfogar, med ett traditionellt och…