Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad

Vi har erfarenhet av att genomföra både omfattande nybyggnadsprojekt och mindre renoveringar och ombyggnationer. Som en del av vårt uppdrag utför vi tekniska utredningar av befintliga konstruktioner.

Vi tillhandahåller professionell bygg- och projektledning som hjälper dig att driva ditt projekt framåt mot framgång. Vi arbetar alltid nära dig som kund för att säkerställa att dina mål och krav för projektet uppnås inom utsatt tid och budget. Vårt mål är att upprätthålla högsta kvalitet i det arbete vi utför och hantera eventuella utmaningar eller problem på ett effektivt sätt.

Bygglovshandlingar

Bygglovsritningar och konstruktionsritningar

I de flesta fall där man planerar att bygga nytt, bygga om eller riva en byggnad krävs det bygglovshandlingar. För att resten av bygget ska flyta på så smidigt som möjligt är det viktigt att bygglovsritningarna är tydliga och fackmannamässigt utförda. Bygglovsritningarna visar hur du har tänkt bygga och ligger till grund för bygglovsbeslutet. Konstruktionsritningarna visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad och innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktionsdelar ska uppföras. Dessa ritningar behövs för att kunna bedöma om byggnaden uppfyller de tekniska krav som finns. Vi kan hjälpa dig med att ta fram kompletta bygglovshandlingar från grunden för alla typer av byggnader.

Kontrollansvarig

Som kontrollansvarig (ofta förkortat KA) hjälper vi byggherren eller dig som beställare att se till att alla kontroller utförs på ett sätt som följer kraven enligt bygglagstiftningen. En kontrollansvarig är användbar i de flesta byggsammanhang, oavsett om du ska riva, bygga nytt eller bygga ut. Det är klokt att ta kontakt med oss i ett tidigt skede för att se till att så att du direkt får den hjälp du behöver.

Projektledning

Vi kan hjälpa dig med hela byggprojektet, från detaljplaner, program och projekteringsledning till produktion och färdigställande. Vi tar hand om myndighetskontakter, leder projekteringsgruppens arbete, upprättar tidplaner, kalkyler och budgetar. Vi upphandlar entreprenader och leder produktionen. Vi håller regelbundna möten med dig som fastighetsägare för att säkerställa att allt går enligt plan.

3D Visualiering

Att föreställa sig hur en byggnad kommer att se ut kan vara svårt. Vi hjälper dig att ta fram 3D-bilder och illustrationer på dina drömmar och idéer med hjälp av våra program och kunskaper. Dessa bilder kan användas som underlag inför nybyggnation, ombyggnation och försäljning. 3D-visualiseringar kan utföras både för invändiga och utvändiga miljöer.