Utvändig stålkonstruktion

Uppdraget vi fick var att ta fram en lösning på en plattform till två stycken kylmedelskylare invid en industribyggnad.

Utmaningarna i projektet blev dels att dimensionera plattformen med hänseende till snöfickan som bildas mot intilliggande industrilokal samt den höga lasten från kylmedelskylarna på 60 kN. Placeringen av pelarna var begränsad, därför projekterades plattformen konsolerande samt inspänd i befintlig byggnad.

PROJEKT: Stålkonstruktion i Södertälje

KATEGORI: Industri & verkstäder

BESKRIVNING: Projektering

KONTAKT: Christian Vera