Dimensionering stålbjälklag

Vi fick uppdraget att kontrollera om ett befintligt stålbjälklag håller för att transportera ett aggregat som väger 3 ton.

Ritningar med dimensioner på stålstrukturen saknades varför viss inmätning och projekteringsarbete behövdes för att få en konstruktionsbild för fortsatt arbete. Bjälklaget är 20 m ovan golv och hela byggnaden består i ett virrvarv av balkar och pelare.

Mellan huvudbalkarna fanns en golvplåt som inte klarade lasten från aggregatet. Uppdraget blev vidare att ta fram en lösning på transportalternativ som klarade lasten från aggregaten.
Detta löstes genom att montera tillfälliga balkar ovanpå huvudbalkarna med distanser. Lösningen innebar att lasten fördelades på primärbalkar och sekundär för att fördela ut lasten och inte belasta bärplåtarna.

PROJEKT: Dimensionering för transport av tunga aggregat

KATEGORI: Industri & verkstäder

BESKRIVNING: Projektering

KONTAKT: Christian Vera