Trappor till kontors- och industribyggnad i Strängnäs

Statiska beräkningar och konstruktionsritningar för utvändig ståltrappa, utvändig betongtrappa samt invändig betongtrapp

Carpri har konstruerat betongtrappor sedan 2007. År 2020 fick vi tillfället att konstruera och dimensionera både stål och betongtrappor till en och samma fastighet.

Den utvändiga betongtrappan designades som en 1200mm bred 13 stegs trappa med svängt stannplan (VP-T1200). Vid gjutning behandlades planstegsformen med en retarder. En retarder fördröjer starten av betongens härdning så att betongen förblir bearbetbar en längre tid än vad den annars skulle varit, på detta sätt fick vi fram ballasten i betongen och med detta minskades halkrisken.

Den invändiga betongtrappan blev en 19 stegs USER 1100v, U-formad, 1100mm bred, vänstersvängd. Trappan gjöts i ett stycke för upplag på två stödpelare. Anslutning mot håldäck på plan 2. Hela trappan kläddes med formgjutna terrasso steg.

Den utvändiga 18-stegs ståltrappan leder upp till en loftgång. Trappan projekterades med vangstycken av UPE-160. Startsteget är av betong med frilagd ballast och resten av stegen är av trä.