Projektering av en ny stålstruktur ovan betonggolv med integrerade fundament

Entresolplan för utökad produktionsyta

Vi fick uppdraget att dimensionera och projektera en ny stålentresol med tillhörande betongplatta i en industrilokal.

Utmaningen var att entresolen skulle klara höga laster och samtidigt anpassas mot befintliga strukturer. Arbetet skulle utföras i gemensamt arbetsmiljöområde med pågående produktion. Vi gjorde förfrågningsunderlag, gjorde upphandlingen, tog fram tillverkningsritningar samt detaljlösningar på infästningar mot befintlig konstruktion. På plats hade vi byggledarrollen med utökad byggkontroll.

PROJEKT: Dimensionering och projektering av entresol

KATEGORI: Industri & verkstäder

BESKRIVNING: Projektering & dimensionering

KONTAKT: Goran Kljajić