Tillbyggnad verkstadslokal

Projekterat en tillbyggnad som utfördes i två plan där nedre plan består av tre transformatorrum och övre planet utgör ett fläktrum och en tryckluftscentral.

Byggnaden projekterades med en stålstomme, bjälklag av platsgjuten betong samt fasad av sandwichelement.

PROJEKT: Tillbyggnad för transformator- & fläktrum

KATEGORI: Industri & verkstäder

BESKRIVNING: Projektering

KONTAKT: Christian Vera