Bostadshus i Vansö

Ännu ett bostadshus fick vi i uppdrag att driva som en totalentreprenad. Vi projekterade och agerat projektledare under hela byggnationen.

Tvåplansvillan skulle utformas som ett prisvärt, lågenergihus men ändå passa in i den lantliga miljön. Byn där huset uppfördes har varit bebodd sedan 1400-talet och är på sina ställen välbevarad. Vi ritade stommen i detalj och beställde färdigkapade byggkomponenter för ett snabbt och effektivt byggande.

PROJEKT: Bostadshus i Vansö

KATEGORI: Bostäder

BESKRIVNING: Projektering, upphandling och genomförande

KONTAKT: Thomas Linder