Planering, projektering, upphandling, genomförande och slutbesiktning

Nytt industrigolv i gamla lokaler

I detta projekt agerade vi projektledare, handlade upp entreprenör samt gjorde konstruktionshandlingar för ett nytt industrigolv på 5.000 m², i en industrilokal från 1916.

Uppdraget var att skapa ett golv som skulle klara högt slitage och höga laster utan dilatationsfogar, med ett traditionellt och miljöanpassat utförande.

Delar av golvet utfördes ovan ett nedlagt skyddsrum med diverse stålbalkar som behövdes tas hänsyn till. Betongytan kompletterades en komponent för hårdbetongyta. Avsaknaden av dilatationsfogar kompenserades med att armera för att få ut torksprickor på större område, samt att golvet göts i etapper, där varje etapp inte angränsade till en nygjuten etapp.

PROJEKT: Nytt industrigolv 4,2 kN/m2

KATEGORI: Industri & verkstäder

BESKRIVNING: Projektering och upphandling

KONTAKT: Thomas Linder