Nybyggnation av kontor/verkstad

Huvudkontor med tillhörande bilhall

I Upplands Väsby fick vi möjligheten att projektera en ny byggnad på 1500 m2 där delar av byggnaden skulle användas som huvudkontor och övriga delar för service- och tvätthall åt en firma som bedriver sug- och spolbilstjänster.

Uppdraget innefattade både projektering av stålstomme, sandwichfasad samt betongbjälklag. Utmaningen var att ta fram dimensioner på konstruktionsdelar som skulle klarar långa spännvidder, upp till 25m, samt ta hänsyn till stora påkörningsrisker i byggnaden. I detta projekt var vi behjälpliga i tidigt stadie med bygglovsansökan till bygghandlingar.

PROJEKT: Vällsta 1:3

KATEGORI: Industri & verkstäder, Kontor

BESKRIVNING: Projektering

KONTAKT: Goran Kljajić