Go to Top

FÖRSTUDIE TILLBYGGNAD

Projektnamn: Förstudie tillbyggnad

Typ av projekt: Tillbyggnad av verkstadshall

Typ av arbete: Uppritande av tillbyggnad av verkstadshall för konstruktionsanalys samt kalkyl för byggkostnad.

År: 2022