Go to Top

PROJEKT

Carpri har genom åren varit engagerade i många intressanta och utmanande projekt. Här är ett urval av de projekt som vi varit involverade i.

• Tillsammans med Boas Industriservice AB utför vi ett montage av 400m mediastråk kors och tvärs genom Industrilokaler anno 1920-tal. Vårt uppdrag är att allt ska vara rätt utfört enligt dagens lagar och normer.

• Carpri AB fick förtroendet att projektleda delar av en sprinklerentreprenad, där vi även har byggledning, konstruktionsansvar och KA. Första etappen pågår 2013 ut, entreprenaden i sin helhet är klar 2016.

• Carpri AB fick på uppdrag av DynaMate AB att utföra projektledningsuppdraget angående genomförandet av en ny bana för förstörande verksamhet avseende lastbilar och bussar. Uppdraget pågår i ca 1 år.

• Projektledning för en större markentreprenad. Projektering, riskarbete, teknikutveckling, förfrågan, upphandling, genomförande och uppföljning.

• Totalrenovering och fördubbling av bostads yta på en villa. Vi har konstruktionsuppdraget.

• Ut- och om-byggnad av industrifastighet. A- och K-handlingar.

• Nyproduktion bostadshus i lösvirke Vi projekterar Konstruktions-, Arkitekt-, VVS- och El-handlingar.

• Projektering, rambeskrivning, AF-del och entreprenörsupphandling av markentreprenad om 5000 m². Även kvalitetsansvar, myndighetskontakter och besiktning ingick i detta uppdrag.

Undvik överraskningar! Säkra projektets kvalitet! Säkra projektmålen!………..

ProjektflodeLiten

• Fundamentering av maskinrigg. Dynamiska- och statiska beräkningar, projektering. Ljud och vibrationsfritt testrum placeras i befintlig industribyggnad med ovanliggande kontorsverksamhet.

• Utbyggnad av industrifastighet. Tillbyggnad på 500 m² under pågående verksamhet. Vi har Bygglednings-uppdraget.

• Konstruktions- och Byggledningsuppdrag avseende nybyggnation av två transformatorstationer.

• Konstruktions- och projekteringsuppdrag i samverkansprojekt avseende nyetablering av kontor och lastbilsserviceanläggning om 1.500 m². Samverkansgruppen består av konsulter och entreprenörer.

• Kalkyluppdrag med uppföljning och byggledning av ett flertal olika ROT projekt inom fastighetsåterställning i Södertälje och Stockholm.

• Anbudskonstruktion, budget och förslagsprojektering avseende fastighetsförvärv innefattande bostadsanpassning av lagerlokal på Valhallavägen i Stockholm.

• Byggledning, kalkyl, upphandling och kontroller avseende ett flertal renoveringar och ombyggnader åt en bostadsrättsförening i Västerås.

• Konstruktionsutlåtande och hållfasthetsbesiktningar efter vinterns stora snömängder. Bl.a. tennishall och flertalet av AlfaLavals industribyggnader i Tumba.

• Konstruktions- och tillverkningshandlingar och beräkningar för nyproduktion av villa i Strängnäs.

• Konstruktionsritningar och statiska beräkningar avseende fundamentering till ett vindkraftverk i Italien.

• Kontroll och dimensionering för ~3200 m² kontor om två våningar som byggs ovanpå en befintlig fyravåningsbyggnad.

• Som Kvalitetsansvarig upprättar vi objekt anpassade kontrollplaner, genomför erforderliga kontroller och följer upp projektet i sin helhet tills slutbevis erhållits. Under våren 2009 har vi ett flertal uppdrag åt privata byggherrar.

• Statiska beräkningar, bärande konstruktioner för bussdepå i Frihamnen.

• Nyetablering av lätt industri i Rosersberg, tomt 16.000 m², service & lagerhall 2.300 m² med intilliggande kontor om 420 m². Projektledning, upphandling, kalkyl, samordning och konstruktionsansvar, tillhandahållande av samtliga konsulttjänster.