Go to Top

PROJEKT/REFERENSER

Verkstadsgarage med vagnslider
Projektering av en ny reproduktion av en förfallen byggnad från sent 1800-tal. Även upphandling och byggledning ingick i uppdraget

Läs mer
Förstudie tillbyggnad
Uppritande för en utbyggnad av en befintlig verkstadshall. Uppdraget var en konstruktionsanalys med tillhörande byggkostnadskalkyl
Läs mer
Byggledning
Vi genomför byggledning med planering och uppföljning av olika yrkesgruppers arbete.

Läs mer
Projektledning
Vi tar ansvar för samordning, styrning och uppföljning av en projektering. Projekteringsledaren samordnar olika grupper och styr projekteringen mot fastställda mål.

Ett genomarbetat program och en väl genomförd projektering lägger grunden för ett lyckat projekt. Som oberoende projekteringsledare bevakar vi kundens intressen och ser till att insatserna anpassas för att möta kundens ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav.

Läs mer

Grupprum – 3D
#D-visualicering inför byggandet av ett samtalsrum i ett befintligt kontor. I projektet ingick även byggledning och konstruktion
Läs mer
Tillbyggnad av bostadshus byggt 1920
Ytan på det befintliga huset skulle fördubblas och hela takkonstruktionen göras om. Vi har visualiserat och utfört konstruktionshandlingar huset.
Läs mer
Kontrollansvar enl. PBL nivå K

Vi kontrollerar att alla avtalade arbeten har blivit genomförda på ett fackmannamässigt sätt.

Läs mer
Statiska beräkningar
Carpri utför dimensionering och hållfasthetsberäkningar inom stål och betong. Med 30-årig erfarenhet inom Statiska beräkningar och ett gediget intresse utför vi stora som små dimensionerings-uppdrag.

Vi arbetar bland annat med FEM-Design 3D Structure inkl. betongdimensionering enligt Eurocode EC2, samt ståldimensionering enligt BSK eller EC3 (EC1090-1).

Detta innebär att vi utför kompletta beräkningar i 3D.

Läs mer