Go to Top

3D-RITNING AV GRUPPRUM

Projektnamn: Grupprum 

Typ av projekt: Tillbyggnad av samtalsrum

Typ av arbete: Uppritande av 3D-visualisering för ett samtalsrum som kunden önskar bygga inne i ett befintligt kontor. I projektet agerar vi byggledare och konstruktörer.

År: 2022