Go to Top

GRINDA

Projektnamn: Grinda

Typ av projekt: Ombyggnad samt tillbyggnad av villa.

Typ av arbete: Uppritande av arkitektritningar för bygglov. Kompletta konstruktionshandlingar för tillbyggnad, samt ny takkonstruktion över befintlig del där laster förs ned i både befintlig och ny del.

År: 2022